Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne jest przyznawane uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez uprawnioną do tego poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców.

Dla kogo?

W naszej szkole istnieje możliwość realizowania nauczania indywidualnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły w systemie tradycyjnym.

Czego wymagamy?

Warunkiem realizacji nauczania indywidualnego jest posiadanie orzeczenia wydanego przez uprawniony organ (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) potwierdzającego wskazanie do nauczania indywidualnego.

Ile godzin?

Ilość godzin objęta nauczaniem indywidualnym określona jest w Rozporządzeniu o nauczaniu indywidualnym. Szkoła może przyznać dodatkowe godziny poza tymi podanymi w rozporządzeniu. Są to godziny w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji.

Poznaj kadrę
Zajęcia w szkole ASQ

Podstawa programowa

W ramach nauczania indywidualnego realizujemy ustawowo określoną podstawę programową. Dla każdego ucznia przygotowywany jest również Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). IPET jest dostosowany do możliwości ucznia wynikających z rodzaju niepełnosprawności zawiera cele i plany edukacyjne na każdy rok szkolny.

Umożliwiamy zajęcia w domu

Jako placówka oświatowa mamy obowiązek umożliwić uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym kontakt z rówieśnikami. Jeżeli stan psychofizyczny umożliwia realizację części zajęć w siedzibie placówki, nasza szkoła informuje o tym rodziców/opiekunów dziecka i przedstawia swój plan. Uczestnictwo dziecka objętego nauczaniem indywidualnym w życiu szkoły jest dla niego bardzo ważne. Pozwala na kontakt z rówieśnikami, integrację, uczenie się życia w grupie. Wszystko to przekłada się z kolei na rozwój społeczno-emocjonalny ucznia.

Cena

Jesteśmy placówką niepubliczną. Koszt miesięczny ustalany jest indywidualnie. Zależy od przyjętego planu obejmującego ilość godzin oraz liczbę dni w tygodniu, podczas których będzie realizowane nauczanie indywidualne.

Zapisz dziecko
Zajęcia w szkole ASQ

Zajęcia w szkole

Zajęcia edukacyjne

Kliknij po więcej

Logopedia

Kliknij po więcej

Trening umiejętności społecznych

Kliknij po więcej

Rewalidacja indywidualna

Kliknij po więcej

Fizjoterapia

Kliknij po więcej

Integracja sensoryczna (SI)

Kliknij po więcej

Basen

Kliknij po więcej


Zdjęcie zajęć w szkole ASQ
Rekrutacja trwa cały rok!
Zapisz dziecko już teraz

Kontakt

Masz pytania? Chciałbyś zobaczyć jak wygląda przedszkole od środka?

Skontaktuj się! Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Tytuł wiadomości:

Treść wiadomości:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa ASQ ul. Armii Krajowej 133, 05-200 Wołomin. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Informacją RODO.

Nasze instytucje


Logo Przedszkole ASQ

ASQ Przedszkole

Logo Niepubliczna Poradnia ASQ

ASQ Niepubliczna Poradnia

Logo Rehabilitacja ASQ

ASQ Rehabilitacja

Logo Radosne Przedszkole

Radosne Przedszkole

Logo Centrum Terapii Medek ASQ

ASQ Centrum Terapii Medek

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookies.
Kliknij żeby zamknąć