facebook

Obowiązuje nas podstawa programowa ustanowiona przez Ministra Edukacji. Realizujemy ją w małych, maksymalnie 4-osobowych klasach, indywidualnie oraz grupowo. 

CO OFERUJEMY?

- realizację podstawy programowej ustanowionej przez Ministra Edukacji
- maksymalnie 4-osobowe klasy
- indywidualne programy terapeutyczne tworzone z uwzględnieniem potrzeb każdego dziecka
- kadrę specjalistów doświadczonych w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną
- zajęcia grupowe
- zajęcia specjalistyczne
- zajęcia dodatkowe
- świetlicę
- wycieczki

CZYM SĄ ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE?:

Są to zajęcia dodatkowe realizowane w ramach miesięcznego czesnego. Wśród nich m.in. zajęcia z logopedą, integracja sensoryczna SI, dogoterapia, terapia behawioralna, fizjoterapia, rewalidacja.

logo rehabilitacjalogo poradnialogo przedszkole