facebook

W naszej szkole funkcjonuje świetlica. Dzieci mogą w niej przebywać bezpłatnie od 7:30 do 15:00. Od 15:00 do 16:30 - dodatkowo płatna. Abonament miesięczny - 150zł.
Jeżeli istnieje potrzeba pozostawienia dziecka w świetlicy kilka dni w tygodniu (a nie każdego dnia), koszt opieki ustalany indywidualnie z Dyrekcją szkoły. 

Czesne w Niepublicznej Szkole ASQ wynosi: 500zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy).

W ramach czesnego realizowana jest podstawa programowa, zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Niepubliczna Szkoła ASQ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30.

Kadrę Niepublicznej Szkoły ASQ tworzy zespół doświadczonych pedagogów, nauczycieli oraz terapeutów.

Większość z nich współpracuje z naszym ośrodkiem już od wielu lat w ramach Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ASQ czy też ASQ Poradnia i Rehabilitacja.

 🐛 7.30-8.00 - świetlica
 🐛 8.00-12.00 - podstawa programowa
 🐛 12.00-12.30 - przerwa obiadowa
 🐛12.30-13.30 - podstawa programowa
 🐛13.30 - 15.00 - rewalidacja, zajęcia specjalistyczne
 🐛15.00-16.30 – świetlica

*godziny poszczególnych bloków mogą się nieco różnić dla każdej klasy

logo rehabilitacjalogo poradnialogo przedszkole